dịch vụ hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn thiết bị may mặc giấy

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN II/ CHUÂN SỬ DỤNG 1. Tấm chuẩn dò kim loại 2. Tấm chuẩn máy bắn

XEM THÊM

Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN II/ CHUẨN SỬ DỤNG 1. Bàn test lực kế 2. Load cell 3. Tấm chuẩn

XEM THÊM

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

I / CÁC LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN II / TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG 1. Fluke. Nguồn cung cấp tiêu chuẩn

XEM THÊM

Hiệu chuẩn thiết bị đo chiều dài

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO CHIỀU DÀI I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN II/ CHUẨN SỬ DỤNG

XEM THÊM

Hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN II/ CHUẨN SỬ DỤNG 1. Tủ vi khí hậu Chuẩn được liên kết với chuẩn

XEM THÊM

Hiệu chuẩn môi trường hóa lý

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG – HÓA – LÝ I/ LĨNH VỰC

XEM THÊM

hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN II/ CHUẨN SỬ DỤNG 1. Bộ quả cân E2- Thụy Sỹ Dải đo: 1mg-200g Cấp

XEM THÊM