hieu chuan thiet bi may mac giay

Hiệu chuẩn thiết bị may mặc giấy

By ltavietnam | 19 Tháng Hai, 2024

CONG TY TNHH HIEU CHUAN LTA VIET NAM 5

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

Hiệu chuẩn thiết bị ngành may mặc - bao bì

II/ CHUÂN SỬ DỤNG

1. Tấm chuẩn dò kim loại

Hiệu chuẩn thiết bị ngành may mặc - bao bì

2. Tấm chuẩn máy bắn độ bục

Hiệu chuẩn thiết bị ngành may mặc - bao bì

tag