hieu chuan thiet bi do luc do cung 6 min 300x225 1

Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

By ltavietnam | 19 Tháng Hai, 2024

CONG TY TNHH HIEU CHUAN LTA VIET NAM 4

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Bàn test lực kế

Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

2. Load cell

Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

3. Tấm chuẩn độ cứng HRC

Tấm chuẩn độ cứng HRB

Tấm chuẩn độ cứng HV

Tấm chuẩn độ cứng HMV

Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

tag