hieu chuan linh vuc dien 6 min 300x201 1

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

By ltavietnam | 19 Tháng Hai, 2024

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

I / CÁC LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

II / TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG

1. Fluke. Nguồn cung cấp tiêu chuẩn chung

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI

2. Hộp điện trở tiêu chuẩn

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI

3. DC. Nguồn điện DC

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI

4. Đồng hồ vạn năng Fluke

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

tag