dịch vụ đào tạo

Người huấn luyện theo NĐ 140/2018

Khóa Chứng Nhận Giảng Viên Huấn Luyện An Toàn Khoá “Chứng nhận giảng viên an toàn” một chương trình đào tạo quan

XEM THÊM

Huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

Hiện nay, các sự cố do điện hay tai nạn điện gây ra ngày càng phổ biến. Nhằm giảm thiểu

XEM THÊM

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo NĐ 113-2017 và NĐ 82-2022

I. Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất Trong khi các vụ việc liên quan đến hóa chất đang ngày

XEM THÊM

Huấn luyện an toàn hóa chất theo NĐ 113-2017 NĐ-CP

Huấn luyện An toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP Hóa chất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong

XEM THÊM

Huấn luyện sơ cấp cứu theo thông tư số 19/2016/TT-BYT

Huấn luyện sơ cấp cứu: Thời gian, đối tượng và nội dung huấn luyện Không ai muốn tai nạn lao

XEM THÊM

Huấn luyện an toàn vệ sinh viên (nhóm 6)

1. An toàn vệ sinh viên là gì? An toàn vệ sinh viên là người phụ trách công tác An toàn,

XEM THÊM

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

> Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn thật sự quan tâm đến sức khỏe người lao động, bạn muốn giảm tối

XEM THÊM

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

An toàn lao động, vệ sinh lao động không chỉ là vấn đề mà những người thường xuyên làm các

XEM THÊM

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3

Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhất là đối với huấn luyện an toàn nhóm 3 đóng vai

XEM THÊM