hieu chuan linh vuc do dai 9 min 300x275 1

Hiệu chuẩn thiết bị đo chiều dài

By ltavietnam | 19 Tháng Hai, 2024

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO CHIỀU DÀI

CONG TY TNHH HIEU CHUAN LTA VIET NAM 3

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Thước kinh chuẩn Nikon 300mm

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

  • Dải đo: 0 – 300mm
  • Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Bộ căn mẫu chuẩn 500mm

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

  • Phạm vi đo: 125 – 500mm
  • Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Bộ gauge block cấp 0

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

  • Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

4. Nivo cân bằng Mitutoyo

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

  • Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

5. Bộ kiểm đồng hồ so Mitutoyo

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

  • Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

6. Thiết bị Caliper checker 300mm

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

  • Phạm vi đo: 0 – 300mm
  • Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

tag