kiem dinh ky thuat an toan he thong duong ong dan hoi nuoc nuoc nong 1 min

Kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

By Chu Ngoc | 2 Tháng Hai, 2024

Kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

 

kiem dinh ky thuat an toan he thong duong ong dan hoi nuoc nuoc nong 1 min

I. Kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

Để đảm bảo hiệu quả cho quá trình vận hành, sử dụng cũng như an toàn cho người lao động, kiểm định đường ống dẫn hơi nước, nước nóng là quy định bắt buộc đối với bất cứ đơn vị nào sử dụng thiết bị.

Vậy kiểm định hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng là gì? Quy trình kiểm định bao gồm mấy bước? Thời hạn kiểm định là bao lâu?… Trong khuôn khổ bài viết này Hiệu chuẩn LTA việt nam cung cấp thông tin trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng là gì?

Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng là hệ thống bao gồm các đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn hơi nước, nước nóng từ điểm này đến điểm khác. Trong nhà máy, đường ống dẫn hơi nước, nước nóng thường được sử dụng với nồi hơi, nồi đun nước nóng để dẫn hơi nước, nước nóng đến nơi sản suất, tiêu thụ.

Về tính chất công việc, môi trường làm việc, đặc thù kết cầu của hệ thống đường ống hơi nước, nước nóng thường xuyên làm việc với nhiệt độ và áp suất cao. Đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, gây thiệt hại về người lẫn tài sản doanh nghiệp.

Vì vậy, hệ thống đường ống hơi nước, nước nóng thuộc danh mục thiết bị, máy móc bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ban hành.

2. Kiểm định hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng là gì?

Kiểm định an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng là hoạt động đánh giá, kiểm tra thực trạng, độ an toàn của hệ thống đường dẫn nước theo tiêu chuẩn, quy định được đưa ra bởi cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm định đường ống dẫn nước bao gồm: kiểm tra phụ kiện đường ống, kiểm tra đường ống, van dẫn hơi nước,

3. Mục đích của việc kiểm định

 • Tuân thủ quy định của pháp luật trong việc sử dụng thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
 • Đảm bảo an toàn lao động cho người vận hành. Giảm thiểu mối nguy hại về tai nạn lao động và chi phí bồi thường do tai nạn lao động gây ra;
 • Đưa hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp đi lên nhờ vào việc đảm bảo an toàn cho người lao động;
 • Tăng năng suất lao động nhờ thời gian làm việc của thiết bị không bị gián đoạn.

4. Các hình thức kiểm định

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

 • Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống;
 • Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;
 • Hệ thống đường ống nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;
 • Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

II. Quy trình kiểm định hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

1. Các bước kiểm định thiết bị

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước theo QTKĐ 04-2016/BLĐTBXH, bao gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống;
 • Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;
 • Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;
 • Bước 4: Kiểm tra vận hành;
 • Bước 5: Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Quy trình này không áp dụng cho:

 • Các hệ thống ống dẫn trong nồi hơi,
 • Ống dẫn trên đầu máy xe lửa,
 • Ống dẫn trên tàu thủy và các phương tiện di chuyển trên mặt nước,
 • Các ống xả và các ống thải nhiệt,
 • Các ống dẫn hơi trong tuabin hơi,
 • Các ống dẫn trong nhà máy điện nguyên tử và lò phản ứng hạt nhân,
 • Các đường ống dẫn cấp 1 có đường kính ngoài nhỏ hơn 51mm
 • Các đường ống dẫn cấp khác có đường kính ngoài nhỏ hơn 76mm (phân loại theo TCVN 6158:1996 – Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ thuật).

2. Thời hạn kiểm định

 • Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.
 • Đối với hệ thống đường ống có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.

3. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng

STT Tên văn bản
1 TCVN 6158:1996 – Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ thuật.
2 TCVN 6159:1996 – Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng – phương pháp thử;
3 TCVN 6008:2010 – Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
tag