1

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI

By ltavietnam | 14 Tháng Mười, 2023

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI

INFRARED THERMOMETER CALIBRATION

SÚNG HỒNG NGOẠI

                                                   

 1. Giới thiệu và mô tả
 • Quy trình này mô tả quá trình hiệu chuẩn của súng hồng ngoại.
 • Quy trình này chỉ bao gồm những phép kiểm tra cần thiết. Bất kỳ những trục trặc nào được nhận biết trong quá trình hiệu chuẩn, phải được kiểm tra và sửa chữa một cách cụ thể.
 • Bản 1.   Mô tả chi tiết: thiết bị cần hiệu chuẩn ( TI )

Đặc tính TI

Thông số kỹ thuật

Phương pháp kiểm tra

Nhiệt độ

Thang đo: 0 to 1000 °C

Sai số: ± 0.75% FS

so sánh với lò nhiệt hồng ngoại Blackbody

2.  Chuẩn sử dụng

Tên chuẩn

Đặc tính kỹ thuật nhỏ nhất

Blackbody

Tape Measure

Thang đo: 0 to 1000 °C

Sai số: ± 0.5%

0 to 23 in

3.       Nguyên lý vận hành

3.1     Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trong toàn bộ quy trình này trước khi sử dụng.

Chú ý : Trừ khi được chỉ định, và trước khi bắt đầu quá trình hiệu chuẩn, đảm bảo rằng tất cả ngõ ra các thiết bị kiểm tra điện áp và / hoặc dòng điện được thiết lập về không (0) hoặc tắt. Đảm bảo rằng tất cả các công tắc thiết bị được đặt vào vị trí thích hợp trước khi thực hiện kết nối hoặc cấp nguồn.

3.2     Đọc hướng dẫn vận hành của tất cả thiết bị trước khi sử dụng.

3.3     Kết nối tất cả các thiết bị vào nguồn cung cấp thích hợp, chưa bật nguồn máy vào lúc này.

3.4     Đợi tất cả các thiết bị làm nóng theo yều cầu của nhà sản xuất trước khi sử dụng.

 4.      Quy trình hiệu chuẩn

4.1      Hiệu chuẩn nhiệt độ

4.2      Kết nối thiết bị như hình vẽ

4.3      Bật nút nguồn Alignment Laser đến On.

 • Mục tiêu của chum tia laser hướng vào tâm của Blackbody, đảm bảo rằng chùm tia này tập trung vào khẩu độ của blackbody.
 • Đặt một tấm gương phẳng với mặt phản xạ về phía Laser Alignment và nghịch lại Blackbody.

 • Điều chỉnh Laser Alignment để chùm tia Laser phản xạ trở lại chính nó.

 • Di chuyển gương phẳng đi.

 • Tắt nút nguồn Alignment Laser.

 • Gắn Optical head của TI lên Optical Rail sao cho vật kính đầu vào của Optical Head hướng về phía blackbody.

 • Sử dụng Tape Measure đặt khoảng cách giữa tâm khẩu độ Blacbody và vật kính đầu vào Optical Head của TI là 23 ± 0.125 in.

 •    Bật nút nguồn Alignment Laser đến On.

 •    Điều chỉnh Optical Head của TI sao cho chủm tia Laser đi từ tâm Optical Head đến tâm của Blackbody.

 •    Sử dụng Tape Measure đảm bảo khoảng cách giữa tâm khẩu độ Blacbody và vật kính đầu vào Optical Head của TI là 23 ± 0.125 in.

 •    Điều chỉnh nhiều tia laser từ Optical Head cua TI ( nếu có ) tập trung lại một điểm trên khẩu độ của Blackbody.

 •   Bật nguồn Blackbody và đợi một thời gian làm nóng theo yêu cầu của nhà sản xuất.

 •   Bắt đầu hiệu chuẩn nhiệt độ ở những điểm theo yêu cầu, hoặc hiệu chuẩn từ 5 đến 10 điểm nhiệt chia đều ở thang đo.Kiểm tra kết quả.

 •   Sau khi hiệu chuẩn xong, tắt nguồn và ngắt kết nối những thiêt bị.