THIẾT BỊ PHÁT HIỆN VÀ KHẮC LASER THÔNG MINH

Liên hệ

Mô tả ngắn:

Robot sẽ đặt sản phẩm lên thiết bị nhận trên thiết bị, sau đó vận chuyển sản phẩm đến vị trí kiểm tra trực quan, khởi động phần mềm chuyên nghiệp Aochen để tự động phát hiện kích thước sản phẩm, xuất thông tin kích thước đo được, so sánh với kích thước ban đầu và sau đó gửi tín hiệu OK/NG đến hệ thống điều khiển robot dỡ hàng. Đồng thời, tên số sê-ri của thư mục được tạo từ kết quả kiểm tra sản phẩm OK sẽ được gửi đến máy đánh dấu và phần mềm đánh dấu sẽ chuyển đổi thành mã hai chiều để đánh dấu tự động, Toàn bộ quá trình thực hiện chức năng phát hiện và đánh dấu tự động trực tuyến.

Model:

Hãng Sản Xuất: AUSKY

Tình Trạng: Còn hàng