noi hap tieu trung sturdy sa 300vf

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN NỒI HẤP

By Chu Ngoc | 2 Tháng Hai, 2024

Hiệu chuẩn nồi hấp tiệt trùng

   Nồi hấp tiệt trùng là buồng áp suất và nhiệt độ cao cung cấp bởi một nguồn hơi nước bão hòa, duy trì nhiệt độ từ 121 oC trở lên trong thời gian 5-20 phút để tiệt trùng dụng cụ y tế, chất thải sinh học, dụng cụ thủy tinh và môi trường nuôi cấy vi sinh.

noi%20hap%20y%20te

Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

+ Nhiệt độ  môi trường : 27° C ± 5 °C

+ Độ ẩm môi trường : 50%RH ± 20% RH

+ Điện áp nguồn cung cấp phải ổn định, không được thay đổi quá 10% so với giá trị danh định.

Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của là nồi hấp tiệt trùng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

+ Chuẩn bị các máy đo ghi dữ liệu nhiệt độ chuẩn  đặt vào là nồi hấp tiệt trùng, sau đó nắp được đóng kín khi  nồi hấp tiệt trùng hoạt động.

+ Máy đo ghi dữ liệu nhiệt độ chuẩn được đặt phân bố đều trong  nồi hấp tiệt trùng.

Quy trình hiệu chuẩn nồi hấp tiệt trùng

Bước 1: Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

+ Xem xét và ghi các thông tin  về tên, nhãn hiệu, kiểu /loại, số hiệu, chỉ thị nhiệt độ của là nồi hấp tiệt trùng, phạm vi hoạt động của là bể điều nhiệt, độ phân giải, thể tích bên trong của bể điều nhiệt theo thiết kế của nhà sản xuất.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

+ Xem xét tình trạng hoạt động của là nồi hấp tiệt trùng khi cung cấp điện áp danh định được ghi trên nhãn.

+ Hệ  điều khiển các chức năng hoạt động tốt.

+ Bộ chỉ thị nhiệt độ hoạt động ổn định, không có hiện tượng thay đổi đột ngột, biến động. Đối với nhiệt kế chỉ thị hiện số, các số hiển thị phải rõ nét, không bị mờ hoặc mất nét; Đối với nhiệt kế chỉ thị tương tự, vạch chia phải còn đầy đủ, không bị nhoè hoặc mất chữ số, kim chỉ thị không bị ma sát hoặc kẹt kim.

+ Các bộ phận khác của là bể điều  nhiệt hoạt động không có dấu hiệu bất thường.

Bước 3: Kiểm tra đo lường

Nồi hấp tiệt trùng được kiểm tra đo lường theo trình tự các nội dung, phương pháp và các yêu cầu sau đây:

+ Số điểm nhiệt độ kiểm tra phải chia đều trong dải nhiệt độ cần hiệu chuẩn và không ít hơn 3 điểm nhiệt độ, hiệu chuẩn từ điểm thấp đến điểm cao nhất và ngược lại.

+ Đặt nhiệt độ của nồi hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cần hiệu chuẩn và cho nồi hấp tiệt trùng hoạt động.

+ Sau khi nhiệt độ của nồi hấp tiệt trùng đạt đến trạng thái ổn định tùy theo đặc tính kỹ thuật của nồi, quan sát bộ chỉ thị thấy nhiệt độ dao động xung quanh một giá trị tương ứng hoặc lân cận với giá trị nhiệt độ được cài đặt.

+ Tiến hành ghi giá trị nhiệt độ của bộ chỉ thị. Lấy các số liệu để tính trung bình và lưu (ghi) các giá trị của từng máy đo ghi dữ liệu nhiệt độ. Ghi nhận kết quả hiệu chuẩn này ở làm nhiều lần trong khoảng thời gian cỡ 30 phút, số lần ghi và thời gian ghi nhiệt độ sao cho đủ để có thể xác định được nhiệt độ cực đại, cực tiểu và trung bình của các máy đo ghi dữ liệu nhiệt độ. Số lần đọc tại mỗi điểm kiểm tra không ít hơn 3 lần.

Xử lý chung

– Các loại nồi hấp tiệt trùng  đạt tất cả các yêu cầu kiểm tra  được dán tem và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

– Chu kỳ hịệu chuẩn : được khuyến nghị là 1 năm.

 

20160815 114747 1 e1493303050503

tag