474151147770

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY DÒ KIM LOẠI

By Chu Ngoc | 2 Tháng Hai, 2024

Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Dò Kim

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY DÒ KIM

METAL DETECTOR CALIBRATION

HIỆU CHUẨN MÁY DÒ KIM LOẠI, HIỆU CHUẨN MÁY DÒ KIM CẦM TAY

Giới Thiệu

Quy trình này mô tả sự hiệu chuẩn của máy dò tìm kim loại, hiệu chuẩn máy dò kim cầm tay.

Quy trình này chỉ bao gồm những phép kiểm tra cần thiết. Bất kỳ những trục trặc nào được nhận biết trong quá trình hiệu chuẩn, phải được kiểm tra và sửa chữa một cách cụ thể.

Tiến Hành Hiệu Chuẩn

Kiểm tra hoạt động sơ bộ của máy: Điện nguồn, Motor, bang tải…

Làm sạch băng tải.

Chuẩn bị các mẫu Kim Loại Chuẩn tương thích với kích thước, đường kính dò tìm của máy.

Chuẩn bị một hộp gá đặt Kim Loại Chuẩn 3 tầng.

Khởi động máy và cho máy hoạt động một thời gian để làm nóng theo yêu cầu của nhà sản xuất.

Hiệu Chuẩn

  • Đặt mẫu Kim Loại chuẩn vào bang tải để kiểm tra ở vị trí A1, A2, A3. Kiểm tra xem máy có phát hiện không. Nếu máy không phát hiện, tiến hành tìm hiểu nguyên nhân và sửa chữa.

  • Tương tự như vậy, lần lượt kiểm tra ở các vị trí A4, A5, A6 và A7, A8, A9.

  • Kiểm tra xem máy có phát hiện tất cả những vị trí này hay không, sau đo thực hiện lại 2 bước trên thêm 2 lần nữa.

  • Sau khi hiệu chuẩn xong, ngừng motor, tắt nguồn nếu không có một phép thử nào tiếp theo

tag