tcw 4000 ac

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG TỦ LẠNH VACXIN

By Chu Ngoc | 2 Tháng Hai, 2024

Bảo dưỡng là yêu cầu thường xuyên cho tất cả các tủ lạnh y tế và tủ đá bảo quản vắc xin, dược phẩm, sinh phẩm

Quy trình bảo dưỡng gồm :

1. Kiểm tra hằng ngày

Trách nhiệm: Thủ kho, nhân viên vật tư thiết bị, cán bộ y tế

– Theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin tại những điểm bảo quản cố định ngày 2 lần (sáng lúc đến và chiều trước khi ra về)

– Chỉ điều chỉnh nhiệt độ nếu nhiệt độ ngoài khoảng nhiệt độ cho phép. Nhiệt độ bảo quản đúng là:

 • Các dòng tủ lạnh bảo quản vắc xin,dược phẩm : Từ +2°C đến +8°C
 • Tủ trữ máu : ± 4°C
 • Tủ bảo quản nhiệt độ thấp: từ -10°C đến -25°C
 • Tủ âm sâu : -40°C, -86°C
 • Tủ lạnh và tủ đông : -40°C đến 8°C, -26°C đến 8°C

LƯU Ý: Nếu nhiệt độ không duy trì được ở mức qui định cần báo cáo ngay cho người phụ trách.

– KHÔNG điều chỉnh núm nhiệt độ ở tủ khi đã đạt nhiệt độ bảo quản đúng và ổn định. Nên giữ cố định núm điều chỉnh nhiệt độ.

– KHÔNG điều chỉnh để giảm nhiệt độ khi cho vắc xin mới nhận vào, điều này sẽ làm đông băng vắc xin.

– KHÔNG điều chỉnh nhiệt độ sau khi bị mất điện.

– Lau sạch bụi bẩn ở vỏ ngoài tủ lạnh, tủ đá thường xuyên bằng khăn ẩm.

TU LANH MELING 4

2. Kiểm tra hàng tuần

Trách nhiệm: Thủ kho, nhân viên vật tư thiết bị, cán bộ y tế

– Kiểm tra, sắp xếp vắc xin,dược phẩm trong tủ lạnh ngăn nắp, có khoảng cách để khí lạnh có thể lưu thông

– Kiểm tra băng tuyết, xả băng nếu băng tuyết bám ở dàn lạnh hoặc thành tủ từ ≥0,5cm. Xả đá/băng theo qui trình sau:

– Đánh giá nhiệt độ trên biểu đồ theo dõi nhiệt độ hàng tuần, qua đó nhận xét quá trình vận hành, tình trạng của tủ lạnh, tủ đá.

 • Bước 1: Chuyển vắc xin, dung môi,dược phẩm trong tủ ra nơi an toàn: Hòm lạnh có bình tích lạnh hoặc vào tủ lạnh khác.
 • Bước 2: Tắt nguồn điện của tủ lạnh hay tủ đá
  • Chuyển tất cả bình tích lạnh sang hòm lạnh hay tủ đá khác, các bình tích lạnh phải được để tan đá (lắc óc ách) trước khi xếp vào hòm lạnh.
 • Bước 3: Mở cửa tủ, đợi đến khi đá/băng tan chảy hết. Không dùng dao hay các vật sắc ngọn khác để cậy.
 • Bước 4: Mở nút thoát nước dưới đáy tủ, hứng nước thải vào chậu hoặc dẫn đường ống đến nơi xả nước. Đóng lại nút khi đã tháo hết nước.
 • Bước 5: Lau khô bên trong tủ bằng khăn sạch.
 • Bước 6: Kiểm tra các giá và thiết bị bên trong tủ
 • Bước 7: Lau khô bình tích lạnh rồi đặt lại vào tủ theo đúng qui định. Đóng cửa tủ.
 • Bước 8: Lau sạch bên ngoài tủ
 • Bước 9: Bật nguồn điện. Theo dõi nhiệt độ tủ cho đến khi đạt nhiệt độ cần thiết và ổn định (thường sau 24 giờ)
 • Bước 10: Chuyển vắc xin, dung môi,dược phẩm, bình tích lạnh …trở lại trong tủ.
tag