ap ke

KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

By ltavietnam | 1 Tháng Hai, 2024

Công ty TNHH Hiệu Chuẩn LTA VIỆT NAM  có đủ năng lực cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện và dụng cụ đo lường 

Công ty TNHH Hiệu Chuẩn LTA VIỆT NAM  có đủ năng lực cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện và dụng cụ đo lường thuộc các lĩnh vực khối lượng, độ dài, điện, áp suất, lực, nhiệt, hóa lý, lưu lượng… với hệ thống và thiết bị đáp ứng các yêu cầu về liên kết chuẩn đến các chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực theo hệ thống đo lường quốc tế.

tag