xe nang

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN – KIỂM ĐỊNH XE NÂNG, CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC

By ltavietnam | 1 Tháng Hai, 2024

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN LÀ CẦN THIẾT VÀ BẮT BUỘC VỚI CÁC CÔNG TY, CÔNG TRÌNH..

KIỂM ĐỊNH XE NÂNG, CỔNG TRỤC, CẦU TRỤC, CẦU THÁP

 

anh tong(3)

1. Tài liệu viện dẫn kiểm định xe nâng

– TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng – Thiết kế chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;

– TCVN 4755:1989, Cần trục, yêu cầu an toàn đối với hệ thống thủy lực;

– TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung;

– TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu về thử thủy lực an toàn;

– TCVN 7772:2007, Xe, máy và thiết bị thi công di động. Phân loại;

– QCVN 22:2010/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị tháo dỡ;

– QCVN 13:2011/BGTVT, Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối vơi xe máy chuyên dùng.

Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.

Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của xe nâng hàng có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.

2. Các bước kiểm định xe nâng

Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;

– Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;

– Kiểm tra kỹ thuật- thử không tải;

– Các chế độ thử tải- phương pháp thử;

– Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

3. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định xe nâng

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:

– Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đường kính;

– Thiết bị đo vận tốc dài, vận tốc vòng;

– Thiết bị đo điện;

– Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): Thiết bị đo, kiểm tra chiều dày kết cấu, chất lượng mối hàn.

tag