CONG TY TNHH HIEU CHUAN LTA VIET NAM 6

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1

By ltavietnam | 26 Tháng Hai, 2024

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP  Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được phân chia thành 6 nhóm đối tượng chính. Trong bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về nhóm 1 – nhóm đối tượng đầu tiên được đề cập đến:

An toàn, vệ sinh lao động là phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho con người trong quá trình lao động. Khi được làm việc trong một môi trường an toàn, vệ sinh người lao động sẽ yên tâm tập trung vào sản xuất từ đó làm tăng năng suất, hiệu quả công việc cho doanh nghiệp. Để tạo được môi trường làm việc an toàn đòi hỏi cán bộ quản lý phải nắm vững kiến thức về ATVSLĐ, chính sách pháp luật… đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên.

Nhằm giúp các cán bộ quản lý tại doanh nghiệp tuân thủ quy định của Nhà nước về ATVSLĐ, cũng như hiểu rõ hơn về công tác đảm bảo ATVSLĐ, CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM (viết tắt LTA VIỆT NAM) tổ chức khóa Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 dành cho người quản lý phụ trách về công tác ATVSLĐ tại cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp trên khắp cả nước.

1. Đối tượng huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu.

2. Tại sao phải tham gia huấn luyện nhóm 1

 • Đảm bảo an toàn thân thể, loại bỏ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, những rủi ro đáng tiếc có thể gây ra tai nạn, chấn thương cho người lao động trong quá trình làm việc.
 • Giảm thiểu về chi phí cho các sự cố về con người, máy móc từ đó làm tăng năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm đầu cuối.
 • Thiết lập những biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong quy trình sản xuất, vận hành thiết bị.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Điều này cho thấy doanh nghiệp của bạn có trách nhiệm với người lao động và với cộng đồng.

3. Thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh nhóm 1

 • Thời gian huấn luyện: 16 giờ ~ tương đương 2 ngày

4. Nội dung khóa huấn luyện an toàn lao động

–  Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

–  Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

5. Chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, học viện sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 1. Giấy chứng nhận do CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM (viết tắt LTA VIỆT NAM) cấp có thời hạn 2 năm và phải huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.

6. Lợi ích khi tham gia khóa huấn luyện nhóm 1

Đối với học viên:

 • Hiểu được các yêu cầu pháp lý và trách nhiệm của các đối tượng trong tổ chức về hoạt động an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở,
 • Được cung cấp công cụ đo lường hiệu suất làm việc,
 • Có thể tự đánh giá và kiểm soát rủi ro, nguy hiểm tại nơi làm việc,
 • Hiểu được cách thức của cuộc điều tra sự cố,
 • Hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng thông qua các tình huống thực tiễn.

Đối với doanh nghiệp:

 • Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý an toàn.
 • Nâng cao chất lượng công tác an toàn.
 • Nâng cao năng suất, giảm thời gian thời gian nghỉ làm việc do bệnh tật và tai nạn/nâng cao nhận thức về an toàn trong toàn tổ chức.
 • Tham gia tích cực của nhân viên để cải thiện môi trường làm việc.
 • Nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp đến với khách hàng.

Lý do chọn CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM (viết tắt LTA VIỆT NAM)  là đơn vị huấn luyện an toàn lao động?

 • Chúng tôi được Bộ LĐTBXH chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động,
 • Bài giảng sinh động, đầy đủ hình ảnh, video, thường xuyên cập nhật kiến thức mới theo Luật và quy định hiện hành,
 • Đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm để truyền đạt kiến thức cho học viên,
 • Trang thiết bị hỗ trợ huấn luyện an toàn đầy đủ, hỗ trợ học viên thực hành một cách tốt nhất. Có nhiều phòng học phù hợp với quy mô học viên lớn nhỏ,
 • Có những khóa học thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp,
 • Hỗ trợ trước và sau khóa học hoàn toàn miễn phí, nhiệt tình và trách nhiệm,
 • Chi phí huấn luyện linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
tag