unnamed 1 1

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Cứng Cao Su – Durometer Calibration

By Chu Ngoc | 2 Tháng Hai, 2024

Hiệu chuẩn máy đo độ cứng cao su – Durometer Calibration

 

Máy đo độ cứng là dụng cụ để kiểm tra của các loại nhựa và cao su. Theo ASTM D2240 phương pháp này để kiểm tra độ cứng cao su. Phương pháp này bao gồm 12 loại đo độ cứng cao su như: Type A, Type B, Type C, Type D, Type DO, Type M, Type O, Type OO, Type OOO, Type OOO-S, Type CF.

Để hiệu chuẩn máy đo độ cứng cao su – Durometer Calibration vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn LTA Việt Nam

may do do cung cao su nhua cung ht 6580b

tag