luc ke

Hiệu chuẩn lực kế – Force Gauge Calibration

By Chu Ngoc | 2 Tháng Hai, 2024

Hiệu chuẩn lực kế – Force Gauge Calibration

Lực kế dụng để kéo hoặc nén tùy vào thiết kế của nhà sản xuất công bố. Lực kế là một dạng thu nhỏ của máy kiểm tra kéo và nén. Với phạm vi hoạt động đến vài trăm kg trở lại, dùng để kiểm tra các lực kéo nhỏ. Lực kế được sử dụng nhiều trong ngày may mặc, da giày…

Để hiệu chuẩn lực kế – Force Gauge Calibration vui lòng liên hệ với Công Ty TNHH Hiệu Chuẩn LTA Việt Nam

tag