11111111

Hiệu Chuẩn Hóa Lý– Chemical Calibration

By Chu Ngoc | 2 Tháng Hai, 2024

Hiệu Chuẩn Hóa Lý– Chemical Calibration

– Hiệu chuẩn máy đo độ nhớt, cốc đo độ nhớt, Cup viscometer,

– Hiệu chuẩn máy đo pH để bàn, máy đo pH cầm tay, bút đo pH, cảm biến pH, dung dịch pH chuẩn, pH meter

– Hiêu chuẩn máy đo độ dẫn điện, khúc xạ kế đo độ dẫn điện, điện cực đo độ dẫn điện,  ,Conductivity Meter

– Hiệu chuẩn khúc xạ kế đo độ ngọt, khúc xạ kế đo độ mặn, Refractometer

– Hiệu chuẩn máy đo độ đục của nước, Turbidity Meter

– Hiệu chuẩn máy phát hiện khí, máy đo khí độc, máy đo khí gas, máy đo nồng độ CO2 ,Gas Detectors

– Hiệu chuẩn Burette điện tử, burette thủy tinh, burette chia vạch,

– Hiệu chuẩn pipet thủy tinh, pipet piston, pipet điện tử, pipet chia vạch,

– Hiệu chuẩn bình định mức thủy tinh, Volumetric Flask, hiệu chuẩn ống đông chia vạch

Hiệu chuẩn thiết bị vui lòng liên hệ hiệu chuẩn LTA Việt Nam

unnamed(1)

tag