MAY KEO NEN

DỊCH VỤ TƯ VẤN-ĐÀO TẠO HIỆU CHUẨN NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 – MÁY KÉO/ TESNION – COMPRESSION TESTING MACHINE

By ltavietnam | 27 Tháng Năm, 2024

LTA Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn – đòa tạo hiệu chuẩn nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 17025. Với đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm hơn 10 năm làm tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, LTA Việt Nam sẽ hộ trợ khách hàng các hạng mục như sau:

 1. Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn tài chính, tư vấn thiết kế phòng thí nghiệm.
 2. Tư vấn mua thiết bị, đơn vị uy tín, chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thựuc tế của khách hàng.
 3. Tư vấn hiệu chuẩn thiết bị sau khi mua về, tư vấn đơn vị uy tín, hồ sơ hợp pháp hợp lệ.
 4. Viết quy trình hiệu chẩn theo nhu cầu cua khách hàng, viết biên bản hiệu chuẩn.
 5. Đào tạo tay nghề kỹ thuật, cấp giấy chứng nhận.
 6. Hồ sơ quản lý phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025.
 7. Hướng dẫn làm hồ sơ so sánh liên phòng.
 8. Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký theo quy định 105.
 9. Thực hiện hiệu chuẩn trên thiết bị.
 10. Hướng dẫn đánh giá tay nghề kỹ thuật.
 11. Chuẩn bị hồ sơ xin ISO 17025.

Những ưu điểm của hiệu chuẩn máy kéo nén định kỳ

 

1

tag