calibration explained vi

CHU KỲ HIỆU CHUẨN

By Chu Ngoc | 2 Tháng Hai, 2024

Xác Định Chu Kỳ Hiệu chỉnh/ Hiệu chuẩn

Việc xác định chu kỳ hiệu chuẩn của phương tiện đo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác của phép đo. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ hiệu chuẩn, các yếu tố quan trọng nhất bao gồm:

 • Loại phương tiện đo;
 • Khuyến nghị của nhà sản xuất;
 • Kết quả và số liệu của lần hiệu chuẩn, hiệu chỉnh trước;
 • Tình trạng bảo quản, bảo dưỡng;
 • Tần suất và mức độ khắc nghiệt của việc sử dụng;
 • Xu hướng sai lệch thông số kỹ thuật của phương tiện đo;
 • Tần suất kiểm tra bằng các chuẩn chính khác;
 • Tần suất và chất lượng của việc tự hiệu chuẩn, kiểm tra;
 • Các điều kiện bảo quản (Môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh, rung động…)
 • Độ chính xác của phép đo muốn đạt được;
 • Chi phí của việc hiệu chuẩn/ hiệu chỉnh

Một phương tiện đo mới nhập khẩu, sau sản xuất khi đưa vào sử dụng cần được xác định khoảng thời gian hiệu chuẩn lần đầu và sau đó là khoảng thời gian hiệu chuẩn của các lần tiếp theo.

Để tham khảo đầy đủ thông tin, vui lòng bấm xem đường link sau:

ĐLVN 132: 2004 – Hướng Dẫn Việc Xác Định Chu Kỳ Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

tag