HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ NGÀNH MAY MẶC - BAO BÌ

Cập nhật: 03/12/2020

Lượt xem: 1753

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ LĨNH VỰC MAY MẶC - SẢN XUẤT GIẤY


I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 


II/ CHUÂN SỬ DỤNG

Tấm chuẩn dò kim loại

2. Tấm chuẩn máy bắn độ bục

Các bài viết khác

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699