HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Cập nhật: 18/06/2019

Lượt xem: 4157

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM

CHUYÊN: HIỆU CHUẨN - PHÂN PHỐI - KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

HOTLINE: 0933.17.6699


   I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

 

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Tủ vi khí hậu

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Lò nhiệt chuẩn

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương chuẩn

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM - HOTLINE: 0933.17.6699

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LỰC, ĐỘ CỨNG             - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC HÓA - LÝ - MAY MẶC

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM          - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐỘ DÀI                            - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐIỆN

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699