HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG - HÓA - LÝ

Cập nhật: 18/06/2019

Lượt xem: 2724

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG - HÓA - LÝ

 

  

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

* Lĩnh vực:


II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Chuẩn độ ồn

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Dung dịch pH Chuẩn

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Chuẩn cường độ ánh sáng

 

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699