HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

Cập nhật: 18/06/2019

Lượt xem: 2717

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG


  

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

 

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Bộ quả cân E2- Thụy Sỹ

Dải đo: 1mg-200g

Cấp chính xác: E2

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

2. Bộ quả cân F1

 

Dải đo: 1mg-2000g

Cấp chính xác: F1

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

3. Quả cân M1

Dải đo: 20KG

Cấp chính xác: M1

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699