HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐỘ DÀI

Cập nhật: 12/02/2020

Lượt xem: 2738

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO CHIỀU DÀI


 

 

 

 

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Thước kinh chuẩn Nikon 300mm

Dải đo: 0 - 300mm

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Bộ căn mẫu chuẩn 500mm

Phạm vi đo: 125 - 500mm

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Bộ gauge block cấp 0

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

4. Nivo cân bằng Mitutoyo

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

5. Bộ kiểm đồng hồ so Mitutoyo

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

6. Thiết bị Caliper checker 300mm

Phạm vi đo: 0 - 300mm

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM - HOTLINE: 0933.17.6699

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LỰC, ĐỘ CỨNG             - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC HÓA - LÝ - MAY MẶC

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM          - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐỘ DÀI                            - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐIỆN

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699