HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐIỆN

Cập nhật: 21/02/2020

Lượt xem: 2392

CÔNG TY TNHH HIỆU LẠC LTA VIỆT NAM

CHUYÊN: ĐỊNH LƯỢNG - PHÂN PHỐI - KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

HOTLINE: 0933.17.6699


I / CÁC LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

II / TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG

1. Fluke. Nguồn cung cấp tiêu chuẩn chung

Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI

2. Hộp điện trở tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI

3. DC. Nguồn điện DC

Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI

4. Đồng hồ vạn năng Fluke

Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699