HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ NGÀNH MAY MẶC - BAO BÌ

Cập nhật: 03/12/2020

Lượt xem: 373

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ LĨNH VỰC MAY MẶC - SẢN XUẤT GIẤY


I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

TT
TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO
PHẠM VI ĐO
CẤP CHÍNH XÁC
TÊN DỊCH VỤ
1 Máy dò kim loại     Hiệu chuẩn
2 Máy kiểm vải     Hiệu chuẩn
3 Hộp ánh sáng (light box)     Hiệu chuẩn
4 Máy bắn độ bục giấy     Hiệu chuẩn

 

II/ CHUÂN SỬ DỤNG

Tấm chuẩn dò kim loại

2. Tấm chuẩn máy bắn độ bục

Các bài viết khác

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699