HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LỰC, ĐỘ CỨNG

Cập nhật: 21/02/2020

Lượt xem: 1179

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM

CHUYÊN: HIỆU CHUẨN - PHÂN PHỐI - KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

HOTLINE: 0933.17.6699


 

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

TT TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẠM VI ĐO CẤP CHÍNH XÁC TÊN DỊCH VỤ
1 Phương tiện đo lực 0 – 1000 N 1 Hiệu chuẩn
2 Máy thử độ bền kéo nén 0 – 1000 N 1 Hiệu chuẩn
3 Máy đo độ cứng Vicker HV   Hiệu chuẩn
4 Máy đo độ cứng MicroVicker HMV   Hiệu chuẩn
5 Máy đo độ cứng Rockwell HRC, HRB, HRA   Hiệu chuẩn
6 Máy đo lực kéo nén cầm tay     Hiệu chuẩn
7 Máy đo momen     Hiệu chuẩn
8 Cờ lê lực     Hiệu chuẩn
9 Tô vít lực     Hiệu chuẩn
10      

 

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Bàn test lực kế

2. Load cell

 

  1. 3. Tấm chuẩn độ cứng HRC
  2.     Tấm chuẩn độ cứng HRB
  3.     Tấm chuẩn độ cứng HV
  4.     Tấm chuẩn độ cứng HMV

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM - HOTLINE: 0933.17.6699

HIỆU CHUẨN THIT BỊ ĐO LỰC, ĐỘ CỨNG             - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC HÓA - LÝ - MAY MẶC

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM          - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐỘ DÀI                            - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐIỆN

Các bài viết khác

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699