HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Cập nhật: 18/06/2019

Lượt xem: 606

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM


   I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

TT TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẠM VI ĐO CẤP CHÍNH XÁC DỊCH VỤ
1 Lò nung
0 –1000ᵒC
  Hiệu chuẩn
2 Tủ ấm 0 –300ᵒC   Hiệu chuẩn
3 Tủ sấy 0 - 300ᵒC   Hiệu chuẩn
4 Tủ lạnh sâu Đến -50ᵒC   Hiệu chuẩn
5 Nhiệt ẩm kế, nhiệt ẩm kế tự ghi -40 ~ 85ᵒC   Hiệu chuẩn
6 Tủ vi khí hậu -20 ~ 90ᵒC

0 ~ 90%RH

  Hiệu chuẩn
7 Máy đo nhiệt độ cầm tay -200 ~ 1300ᵒC   Hiệu chuẩn
8 Súng bắn nhiệt độ Đến 1200ᵒC   Hiệu chuẩn
9 ................... ............... ................. ................

 

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Tủ vi khí hậu

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Lò nhiệt chuẩn

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương chuẩn

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699