HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

Cập nhật: 18/06/2019

Lượt xem: 934

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG


  

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

TT TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẠM VI ĐO CẤP CHÍNH XÁC DỊCH VỤ
1 Cân phân tích Đến 4 số lẻ Cấp 1 Hiệu chuẩn
2 Cân kỹ thuật 0 -50 kg Cấp 2 Hiệu chuẩn
3 Cân bàn Đến 500kg Cấp 3 Hiệu chuẩn
4 Cân đồng hồ lò xo Đến 300kg Cấp 4 Hiệu chuẩn
5 Bộ quả cân F1 Đến 5 kg   Hiệu chuẩn
6 Quả cân M1 Đến 20kg   Hiệu chuẩn
7 Cân móc treo Đến 300kg   Hiệu chuẩn
8 ..... ...... ...... ......

 

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Bộ quả cân E2- Thụy Sỹ

Dải đo: 1mg-200g

Cấp chính xác: E2

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

2. Bộ quả cân F1

 

Dải đo: 1mg-2000g

Cấp chính xác: F1

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

3. Quả cân M1

Dải đo: 20KG

Cấp chính xác: M1

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699