HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC HÓA - LÝ

Cập nhật: 18/06/2019

Lượt xem: 1265

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO LĨNH VỰC HÓA - LÝ 

 

  

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

TT TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẠM VI ĐO CẤP CHÍNH XÁC DỊCH VỤ
1

Máy đo tiếng ồn

    Hiệu chuẩn
2 Máy đo cường độ ánh sáng     Hiệu chuẩn
3 Máy đo pH để bàn, cầm tay     Hiệu chuẩn
4 Máy Rosh, Xray     Hiệu chuẩn
5 Máy đo độ dẫn điện EC     Hiệu chuẩn
6 Máy đo tốc độ vòng quay     Hiệu chuẩn
7 Máy đo tốc độ gió     Hiệu chuẩn
8 Máy đo độ mặn     Hiệu chuẩn
9 Máy đo độ nhớt     Hiệu chuẩn

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Chuẩn độ ồn

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Dung dịch pH Chuẩn

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Chuẩn cường độ ánh sáng

 

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699