HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐỘ DÀI

Cập nhật: 12/02/2020

Lượt xem: 939

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO CHIỀU DÀI


 

 

 

 

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

TT TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẠM VI ĐO CẤP CHÍNH XÁC DỊCH VỤ
1 Thước cặp – Caliper Đến 1000 mm Đến 0,01 mm Hiệu chuẩn
2 Thước panme – Micrometer Đến 100 mm Đến 0,0001 mm Hiệu chuẩn
3 Pin gauge Đến 25 mm Đến 0,001 mm Hiệu chuẩn
4 Đồng hồ so Đến 1000 mm Đến 0,001 mm Hiệu chuẩn
5 Dưỡng đo khe hở Đến 25 mm Đến 0,001 mm Hiệu chuẩn
6 Máy phóng hình Đến 1000 mm Đến 0,001 mm Hiệu chuẩn
7 Máy đo tọa độ hai chiều (2D) Đến 1000 mm Đến 0,001 mm Hiệu chuẩn
8 Máy đo tọa độ ba chiều (3D, CMM) Đến 1000 mm Đến 0,001 mm Hiệu chuẩn
9 Thước đo độ cao Đến 2000 mm Đến 0,001 mm Hiệu chuẩn
10 Bàn map   Đến 0.005 mm Hiệu chuẩn
11 Gauge Block     Hiệu chuẩn

 

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Thước kinh chuẩn Nikon 300mm

Dải đo: 0 - 300mm

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Bộ căn mẫu chuẩn 500mm

Phạm vi đo: 125 - 500mm

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Bộ gauge block cấp 0

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

4. Nivo cân bằng Mitutoyo

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

5. Bộ kiểm đồng hồ so Mitutoyo

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

6. Thiết bị Caliper checker 300mm

Phạm vi đo: 0 - 300mm

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM - HOTLINE: 0933.17.6699

HIỆU CHUẨN THIT BỊ ĐO LỰC, ĐỘ CỨNG             - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC HÓA - LÝ - MAY MẶC

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM          - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐỘ DÀI                            - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐIỆN

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699