HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐIỆN

Cập nhật: 21/02/2020

Lượt xem: 899

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM

CHUYÊN: HIỆU CHUẨN - PHÂN PHỐI - KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

HOTLINE: 0933.17.6699


I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

TT
TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO
PHẠM VI ĐO
CẤP CHÍNH XÁC
TÊN DỊCH VỤ
1 Thiết bị đo điện áp một chiều (0÷1100) V 0,06%F.S Hiệu chuẩn
2 Thiết bị đo điện áp xoay chiều (0÷1100) V 0,06%F.S Hiệu chuẩn
3 Thiết bị đo dòng điện một chiều (0÷10) A 0,03% F.S Hiệu chuẩn
4 Thiết bị đo dòng điện xoay chiều (0÷2) A 0,03% F.S Hiệu chuẩn
5 Thiết bị đo điện trở (0÷10) MΩ 0,06%F.S Hiệu chuẩn
6 Nguồn điện áp một chiều (0÷1000) V 0,01% F.S Hiệu chuẩn
7 Nguồn điện áp xoay chiều (0÷750) V 0,09% F.S Hiệu chuẩn
8 Nguồn điện trở (0÷100) MΩ 0,4% F.S Hiệu chuẩn
9    

 

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Nguồn chuẩn đa năng Fluke

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Hộp điện trở chuẩn

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Nguồn 1 chiều DC

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

4. Đồng hồ vạn năng Fluke

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM - HOTLINE: 0933.17.6699

HIỆU CHUẨN THIT BỊ ĐO LỰC, ĐỘ CỨNG             - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC HÓA - LÝ - MAY MẶC

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM          - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐỘ DÀI                            - HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐIỆN

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699