HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC ĐIỆN

Cập nhật: 21/02/2020

Lượt xem: 253

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN


I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

TT
TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO
PHẠM VI ĐO
CẤP CHÍNH XÁC
TÊN DỊCH VỤ
1 Thiết bị đo điện áp một chiều (0÷1100) V 0,06%F.S Hiệu chuẩn
2 Thiết bị đo điện áp xoay chiều (0÷1100) V 0,06%F.S Hiệu chuẩn
3 Thiết bị đo dòng điện một chiều (0÷10) A 0,03% F.S Hiệu chuẩn
4 Thiết bị đo dòng điện xoay chiều (0÷2) A 0,03% F.S Hiệu chuẩn
5 Thiết bị đo điện trở (0÷10) MΩ 0,06%F.S Hiệu chuẩn
6 Nguồn điện áp một chiều (0÷1000) V 0,01% F.S Hiệu chuẩn
7 Nguồn điện áp xoay chiều (0÷750) V 0,09% F.S Hiệu chuẩn
8 Nguồn điện trở (0÷100) MΩ 0,4% F.S Hiệu chuẩn
9    

 

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Nguồn chuẩn đa năng Fluke

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Hộp điện trở chuẩn

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Nguồn 1 chiều DC

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

4. Đồng hồ vạn năng Fluke

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

 

Đối tác - khách hàng

0933.17.6699